„Błyśnij dla życia” - to kolejne już spotkanie z mieszkańcami Katowic, którego głównym celem było zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drodze.

„Błyśnij dla życia” w Katowicach (fot. policja)„Błyśnij dla życia” w Katowicach (fot. policja)

Policjanci katowickiej komendy przy współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego wyposażyli pieszych w elementy odblaskowe. Piesi, którzy odwiedzali nasze stoiska na katowickim Rynku otrzymywali różnorodne elementy odblaskowe, tj. parasole, torebki, opaski, kamizelki, zawieszki, worki na obuwie, smycze, naklejki oraz różnokolorowe świecące opaski na rękę.

Podczas niedzielnych działań funkcjonariusze w trakcie rozmów z pieszymi podnosili poziom ich świadomości, znajomość przepisów ruchu drogowego oraz kultury użytkowania dróg naszego miasta. Głównym celem policjantów, strażników miejskich oraz inspektorów transportu drogowego było jednak uzbrojenie jak największej liczby pieszych w elementy odblaskowe, zgodnie z hasłem przewodnim „2018 odblasków na nowy rok”.

Przekaz funkcjonariuszy docierał do wszystkich grup wiekowych. Najmłodszym mieszkańcom miasta towarzyszyła maskotka policyjna „Sznupek” wraz ze swoimi kolegami, tj. „Rysiem” Straży Miejskiej oraz „Krokodylem” Inspektoratu Transportu Drogowego. Piesi, którzy odwiedzali nasze stoiska otrzymywali różnorodne elementy odblaskowe, tj. parasole, torebki, opaski, kamizelki, zawieszki, worki na obuwie, smycze, naklejki oraz różnokolorowe świecące opaski na rękę. Każdy z uczestników przeprowadzonych działań mógł również z bliska zobaczyć radiowozy Policji, Straży Miejskiej oraz Inspektoratu Transportu Drogowego. Sygnały świetle samochodów służbowych docierały do najskrytszych zakamarków centrum miasta z informacją o prowadzanej akcji.

Podsumowaniem akcji „Błyśnij dla życia” jest apel dla wszystkich niechronionych uczestników ruchu drogowego o noszenie elementów odblaskowych zwiększających ich widoczność na drogach. W okresie zimowym, piesi stanowią grupę uczestników ruchu drogowego szczególnie narażoną na uczestnictwo w zdarzeniach drogowych. Zmrok zapada wcześnie a warunki atmosferyczne ulegają pogorszeniu. Na drogach słabo oświetlonych bądź nieoświetlonych, pieszy staje się niewidoczny. Warto wówczas zadbać o swoje bezpieczeństwo i zaopatrzyć się w odblaski.

Działania wpływające na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego stanowią priorytet Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w roku 2018. Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Paweł Barski zaplanował szereg akcji informacyjno-profilaktycznych mających na celu uświadomienie mieszkańcom naszego miasta jak istotne jest noszenie elementów odblaskowych przez mieszkańców Katowic. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wraz z partnerami zawitają ponownie w centrum miasta Katowice w dniu 24 marca br. w godzinach popołudniowych na Placu Szewczyka.

„Życiowy odblask” w Piekarach Śląskich

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się po drogach – to cel piekarskich mundurowych, którzy wspólnie z pozostałymi organizatorami rozpoczęli cykl spotkań edukacyjnych.

W trosce o bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego, piekarscy stróże prawa organizują akcję profilaktyczną pod nazwą „Życiowy odblask”. Już drugi rok z rzędu mundurowi motywują mieszkańców Piekar Śląskich do noszenia elementów odblaskowych. O tym, że każdy odblask to szansa na wcześniejsze zauważenie pieszego, nie trzeba nikogo przekonywać. Tegoroczne działania zainaugurowano w Miejskim Gimnazjum nr 9 w Piekarach Śląskich, gdzie z udziałem mediów przeprowadzono pierwsze zajęcia z dziećmi. W trakcie prelekcji nie zabrakło ćwiczeń i pokazów z zakresu pierwszej pomocy oraz cennych wskazówek od policjanta wydziału ruchu drogowego. Dla dzieci powodem do uśmiechu była wizyta policyjnej maskotki - Sznupka. Spotkanie zakończyło się zaproszeniem najmłodszych do wspólnej próby pobicia rekordu Guinnessa, która będzie miała miejsce 24 maja na Kopcu Wyzwolenia.
Uczniowie zostali wyposażeni w odblaski wyprodukowane w ramach ubiegłorocznej akcji profilaktycznej.

Po wizycie w szkole, przyszedł czas na grono starszych odbiorców. Policjanci wspierani przez współorganizatorów akcji, tj. członków fundacji „Możesz Lepiej” oraz prezesa piekarskiego oddziału WOPR, przeprowadzili zajęcia w jednym z klubów seniora. Tematem przewodnim wizyty było bezpieczeństwo pieszych poruszających się po drogach, jednak tym razem osobom starszym zwrócono także uwagę na czyhające na nich zagrożenia ze strony oszustów. Obecnie coraz częściej ofiarami przestępstw stają się osoby starsze. Nadrzędną rolę w zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa odgrywa policja, jednak w parze z działaniami mundurowych musi iść intensywna edukacja społeczna w zakresie ochrony przed istniejącymi zagrożeniami. Przestępcy w swoich działaniach wykorzystują różne metody, aby oszukać starze osoby. Starają się dostać do mieszkań pod pretekstem prośby o wodę, sprzedaży artykułów przemysłowych, czy powołując się na osoby sprawujący funkcje urzędowe.

Seniorzy dowiedzieli się jak zdemaskować fałszywego policjanta czy wnuczka oraz mieli okazję zobaczyć prawdziwą policyjną legitymację. Słuchaczy przestrzegano także przed czadem, który w okresie zimy jest szczególnie niebezpieczny. Były to pierwsze tegoroczne spotkania w ramach akcji „Życiowy odblask”. Na kolejne nie będzie jednak trzeba długo czekać, bowiem piekarscy mundurowi już planują wizyty w przedszkolach, szkołach i klubach seniora.

Podsumowaniem działań profilaktycznych będzie Piknik Rodzinny na Kopcu Wyzwolenia w Piekarach Ślaskich, gdzie wspólnie podejmą próbę pobicia rekordu Guinnessa w ilości osób trzymających odblask.
(KMP,PŚ)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!