Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na zakup tramwajów jedno i dwukierunkowych, całkowicie niskopodłogowych.

Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy i Krzysztof Karos, prezes Tramwajów Warszawskich (fot. pras.)Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy i Krzysztof Karos, prezes Tramwajów Warszawskich (fot. pras.)

Zamówienie obejmuje zakup 213 tramwajów, w tym 123 tramwajów w zamówieniu podstawowym oraz 90 tramwajów w ramach opcji. Szacunkowa wartość zamówienia to blisko 1,9 mld zł netto (ponad 2,3 mld zł brutto).

Zgodnie z ostatnimi badaniami, 84% mieszkańców stolicy pozytywnie ocenia funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Staramy się stale poprawiać standardy, dlatego modernizujemy tabor, tak aby warszawiakom jeździło się dobrze, wygodnie i komfortowo – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Różne typy tramwajów

W ramach zamówienia podstawowego będzie to 85 tramwajów dwukierunkowych oraz 18 tramwajów jednokierunkowych o długości do 33 m, a także 20 tramwajów niskopodłogowych jednokierunkowych o długości do 24 m. W ramach opcji spółka zamawia 45 tramwajów dwukierunkowych o długości do 33 m i 45 tramwajów jednokierunkowych o długości do 33 m.

Tramwaje zostaną skierowane na trasy w ramach powstających projektów współfinansowanych przez Unię Europejską:

„Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru” – 10 tramwajów,

„Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą” – 50 tramwajów,

„Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie wraz z zakupem taboru” – 18 tramwajów,

Zakup taboru tramwajowego dla obsługi tras tramwajowych w Warszawie – 20 tramwajów dwukierunkowych i 20 tramwajów jednokierunkowych, przy czymdofinansowanie zakupu taboru z funduszy Unii Europejskiej w tym projekcie znajduje się na liście rezerwowej.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje specjalistyczne wyposażenie obsługowe, pakiet naprawczy, pakiet eksploatacyjny, pakiet materiałów niezbędnych do wykonania naprawy głównej oraz wykonywanie napraw powypadkowych w okresie trwania gwarancji.

Tramwaje w ramach zamówienia podstawowego powinny być dostarczone do 30 kwietnia 2021 roku, a w ramach opcji do 30 czerwca 2023 roku. Spółka skorzysta z prawa opcji pod warunkiem posiadania na to środków finansowych.

Dostawa pierwszego tramwaju w ramach zamówienia podstawowego planowana jest na przełomie II i III kwartału 2019 roku.

Kryteria oceny oferty

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp.

Kryterium

Waga

 

Cena oferty

53%

 

Pracochłonność czynności obsługowych do przebiegu 1 mln km

20%

 

Zużycie energii

9%

 

Najwyższy nacisk osi tramwaju na tor

5%

 

Długość płaskiej podłogi 

3%

 

Odległość dolnej krawędzi otworu drzwi dwustrumieniowych od osi wzdłużnej tramwaju

2%

 

Nachylenie podłogi

2%

 

Poziom dźwięku na zewnątrz tramwaju

2%

 

Poziom dźwięku wewnątrz tramwaju na postoju

2%

 

Okres gwarancji

2%

 

Wymagane doświadczenie

Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia muszą wykazać się trzyletnim, doświadczeniem w wykonaniu dostaw, co najmniej 15 fabrycznie nowych tramwajów z napędem energoelektronicznym i niską podłogą. Przy czym pojazdy te uzyskały dopuszczenie do eksploatacji (homologację) w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców.

Ogółem od 2007 r. do stolicy trafiło łącznie 311 nowych tramwajów (15 szt. 120N, 30 szt. 123N, 186 szt. 120Na, 50 sz. 128N i 30 szt. 134N), w tym aż 281 niskopodłogowych. Nowe tramwaje zastąpiły tramwaje 13N, których wiek przekraczał 40 lat a często dochodził do 50 lat.

Ostatni aż tak duży kontrakt na dostawę 186 szt. tramwajów typu 120Na Swing o wartości 1,5 mld zł podpisaliśmy w 2009 roku i był on jednym z największych tego typu w Europie (179 tramwajów uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 80 proc. wartości netto). 80 tramwajów niskopodłogowych, wprowadzonych do eksploatacji w 2015 roku, również uzyskało dofinansowanie 80 proc.

Pierwszy Swing wyprodukowany przez Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A. przyjechał do Warszawy w maju 2010 roku, a już 12 czerwca rozpoczął regularne kursowanie i zabrał na pokład pierwszych pasażerów. Te niezwykle nowoczesne składy zmieniły komfort podróżowania tramwajami w Warszawie i pozwoliły na wycofanie z ruchu, po ponad 50 latach, starych tramwajów typu 13N.

(UMW)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!