Warszawa nie zgadza się na zabudowę terenu przy ul. Rozbrat i Szarej i rozpoczyna kontrolę dotyczącą skandalicznej decyzji wydanej przez Urząd Dzielnicy Śródmieście.

Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy (fot. pras.)Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy (fot. pras.)

- Sprawa jest absolutnie bulwersująca, ponieważ mimo wiedzy o planowanym przeznaczeniu tego terenu Urząd Dzielnicy Sródmieście wydał decyzję bardzo niekorzystną dla mieszkańców. Dlatego wszczynamy kontrolę – mówi Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Decyzja o warunkach zabudowy pozwalająca na zabudowę nieruchomości u zbiegu ul. Rozbrat i Szarej trzema pięciokondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi (z funkcją usługową w parterach) została wydana przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście 6 marca br. ( decyzja nr 68 WZ/ŚRÓ/2017). I to mimo trzech negatywnych opinii miasta (z 16 stycznia, 7 lutego i 14 marca br.) w których podnoszono fakt, że zabudowa dawnego Ogródka Jordanowskiego nie jest zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz projektem planu miejscowego.

Od samego początku wszelkich prac planistycznych teren ten wskazywano jako teren zieleni miejskiej urządzonej (ZP1), znajdujący się z strefie ochrony wybranych parametrów historycznego układu Powiśla Południowego i na obszarze archeologicznym wpisanym do rejestru zabytków – gdzie obowiązuje ochrona i utrzymanie dotychczasowych funkcji oraz zakaz sytuowania budynków.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Powiśla Południowego niebawem zostanie ponownie wyłożony, bowiem dopiero w połowie 2016 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie uzgodnił mapy przeciwpowodziowe.

(UMW)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!